Show simple item record

dc.contributor.author‫زینب ناصر ترابیfa_IR
dc.coverage.spatial‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده داروسازیfa_IR
dc.date.accessioned2016-09-09T18:33:03Z
dc.date.available2016-09-09T18:33:03Z
dc.date.submitted2010en_US
dc.identifier.other26255en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/39697
dc.description.abstract‫عنوان :جستجوی آلکالوئیدهای سیکلوپیتیدی در عصاره آلی برگ گیاه‭Zizyphus jujube‬ و بررسی اثر ضد میکروبی آنها .نویسنده :زینب ناصر ترابی .استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمدحسن هوشدار تهرانی .اساتید مشاور :جناب آقای دکتر هادی مهرگان، جناب آقای مهندس محمد کمالی نزاد .آدرس :دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران- ایران، کدپستی‭14155- 6153‬در این مطالعه به جداسازی سیکلوپیتیدهای آلکالوئیدی برگ گیاه‭Zizyphus jujube‬ از خانواده‭Rhamnaceae‬ و همچنین بررسی اثرات احتمالی ضد میکروبی انها بر باکتریهای گرم مثبت میکرکوکوس لوتئوس، استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس و باکتریهای گرم منفی اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزاو نیز دو قارچ کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نایجر پرداختیم .سرشاخه های هوایی این گیاه در اردیبهشت ماه سال‭1387‬ از منطقه رامیان نزدیک گرگان از رشته کوه های البرز جمع آوری شدند و پس از خشک شدن در سایه، به روش سوکسله با استفاده از حلال متانول، عصاره گیری شده مراحل استخراج اسیدی و بازی به ترتیب توسط حلال های اتر و کلرفرم صورت گرفت .ماده حاصل از استخراج بر روی ستون سیلیکاژل قرار گرفته، توسط کلرفرم که به تدریج به آن متانول افزوده می شد مورد جداسازی قرار گرفت و فرکشن هایی بدین ترتیب حاصل شدند‭fa:‬:که جهت بررسی اثرات ضد میکروبی و طیف سنجی مورد مطالعه قرار گرفت‭. Fb:‬این فرکشن عمدتا حاوی کلرفیل بود‭. Fc:‬از این فرکشن به روش‭PTLC‬ ،‭4‬ فرکشن بدست آمد که طیف‭LCMS‬ آنها مورد بررسی قرار گرفته و نیز اثرات ضد باکتریایی فرکشن اول آن مورد ارزیابی قرار گرفت .در این روش عصاره مایی با استفاده از جوشاندن برگها حاصل شد که توسط اتردوپترول دکانته شد و کاده رسوبی حاصل از لحاظ میکروبی و طیف سنجی مورد مطالعه قرار گرفت.روش دقیقتر در محیط کشت جامد برای بررسی اثرات ضد باکتریایی و روش ترقیق در محیط کشت مایع جهت بررسی اثرات ضد قارچی فراکشن های حاصل مورد استفاده قرار گرفتند .اثر ضد باکتریایی در غلظت های مورد آزمایش فقط بر گرم مثبت ها دیده شد که‭MIC‬ متغییر از‭50‬ تا‭200‬ میکروگرم را شامل می شد و اثرات ضدقارچی تنها در غلظتهای بالای‭ug/ml 400‬ مشاهده شد .بررسی های طیف سنجی حاکی از وجود تشابهات ساختمانی بعضی از مواد حاصل با سیکلوپیتیدهای آلکالوئیدی می باشد .کلمات کلیدی‭Zizyphus jujube‬ :،‭Rhamnaceae‬ ، عصاره، ضدمیکروبی.fa_IR
dc.format.extent61en_US
dc.language.isofa_IRen_US
dc.publisher‫کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیfa_IR
dc.title‫جستجوی آلکالوئیدهای سیکلوپپتیدی در عصاره آلی برگ گیاه‭Zizyphus Jujuba‬ و بررسی اثرات ضد میکروبی آنهاfa_IR
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisorمحمد حسن هوشدار تهرانیfa_IR
dc.student.degree‫دکتراfa_IR
dc.student.major‫داروسازیfa_IR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record