Show simple item record

dc.contributor.author‫فائزه یوسفیfa_IR
dc.coverage.spatial‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکیfa_IR
dc.date.accessioned2016-09-09T18:32:21Z
dc.date.available2016-09-09T18:32:21Z
dc.date.submitted2009en_US
dc.identifier.other25544en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/38910
dc.description.abstract‫سابقه وهدف - روش اکمتاسیون موضعی استخوان ناحیه خلفی ماگزیلا پیش از جایگذاری ایمپلنت های دندانی تبدیل به تکنیک درمانی قابل قبولی دردنیای ایمپلنت شده است امااز نتایج درمان‭Sinus Lift‬ مسائل مرتبط باان درایران اطلاعات مستند محدودی وجوددارد هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمان‭SL‬ و ایمپلنت های جایگذاری شده دران در جانبازان مراجعه کننده به درمانگاه شهید قاضی طباطبایی بعنوان یک گروه خاص از سال‭ ۱۳۷۹ ‬تا‭ ۱۳۸۶ ‬میباشد . مواد وروش - در مطالعه حاضر‭ ۴۹ ‬بیمار‭ ۴۸ ‬نفر مرد ویک نفر زن ومیانگین سنی‭ ۴۶ ‬سال که درمان‭SL‬شده بودند مورد بررسی قرارگرفتند در این‭ ۴۹ ‬بیمار مجموعا تعداد‭ ۲۳۵ ‬عدد ایمپلنت جایگذاری شده بود که از این تعداد‭ ۸۲ ‬عدد داخل سینوس و‭ ۱۵۳‬عدد خارج سینوس بود متوسط مدت زمان‭follow up‬ در این بیماران‭۳ ‬سال بود اطلاعات مورد نیاز از طریق پرونده های بیماران گرد اوری شد از رادیوگرافی های پارانومیک قبل وبعد از عمل جراحی جایگذاری ایمپلنت ودرصورت موجودبودن رادیوگرافی های مربوط به دوره هایfollow up‭ ۶‬ماهه بیماران عکسبرداری شدوبمنظور اندازه گیری شاخصهای رادیولزیک موردبررسی قرارگرفت - یافته ها -‭ ۲۳۵ ‬ایمپلنت جایگذاری شده تعداد‭ ۸ ‬عدد ایمپلنت‭fail‬ شده بود بنابراین‭Success Rate‬کلی ایمپلنت ها‭ ۹۶/۶ ‬میباشد از بین‭ ۸ ‬عدد ایمپلنت‭fail‬شده‭ ۵ ‬عدد ازانها داخل ناحیه‭sl‬ شده بودند در نتیجه‭Success Rate‬ایمپلنت های داخل ناحیه‭sl‬‭ ۹۳/۹ ‬و‭Success Rate‬ایمپلنتهای خارج ناحیه‭sl‬‭ ۹۸ ‬میباشد طی اندازه گیری های صورت گرفته دررادیوگرافی های پارانومیک میانگین ارتفاع اولیه سینوس‭ ۲/۹۵ ‬میلیمتر ومیانگین ارتفاع سینوس پس از پیوند‭ ۱۲/۲ ‬میلیمتر بود بمنظور ارزیابی متغیرهای موجود در مطالعه از ازمونهای اماری استفاده شد امابدلیل انکه مجموع‭ ۲۳۵ ‬عدد ایمپلنت قرارگیری‭ ۲۲۷ ‬ایمپلنت باموفقیت همراه بود وفقط تعداد‭ ۸ ‬عددازانها شکست خورده بود مقایسه میان این دوگروه بانتایج اماری معنی داری همراه نبود . نتیجه گیری - درمان‭sl‬ وایمپلنت های جایگذاری شده در ان در جانبازان محترم بعنوان یک گروه خاص بادرصدهای متفاوتی از صدمات فکس صورتی ونیز صدمات اعصاب وروان نخاعی وشیمیایی باوجودمحدودیت ها وکمبود امکانات موفقیت امیز بوده ونتایج رضایت بخشی رابدنبال داشته است . کلید واژه ها - سینوس لیفت - ایمپلنت دندانی - ناحیه خلفی ماگزیلا - میزان موفقیت - رادیوگرافی پارانومیک کامفرfa_IR
dc.format.extent53en_US
dc.language.isofa_IRen_US
dc.publisher‫کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیfa_IR
dc.title‫بررسی نتایج درمان‭Sinus Lift‬ و ایمپلنت های جایگذاری شده در آن در بیماران درمانگاه شهید قاضی طباطبایی از سال‭۱۳۷۹-۸۶ ‬fa_IR
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisor‫محمد جعفریانfa_IR
dc.student.degree‫دکترای تخصصیfa_IR
dc.student.major‫دندانپزشکیfa_IR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record